regulamin

Regulamin dotyczący druku i projektów SlideART.pl

1. Zlecenia wykonujemy na podstawie umowy, płatność za projekt i druk jest zawsze z góry,
chyba, że uzgodnione zostały inne warunki z klientem.

2. Po wykonanym projekcie przesyłamy klientowi gotowy projekt do akceptacji. Jeśli zostanie
zaakceptowany przesyłamy pliki lub wysyłamy je na produkcję do druku. (zależnie od
wcześniejszych ustaleń) Jeśli pojawi się błąd, którego wcześniej nie dostrzegliśmy np.
literówka lub błąd w numerze telefonu ‐ nie bierzemy odpowiedzialności za błąd z uwagi na
akceptację przez klienta dlatego zawsze prosimy o sprawdzenie projektu przed przekazaniem
do druku oraz akceptację

.3. Dla każdego projektu jest z góry ustalona ilość poprawek bezpłatnych. Każda następna
poprawka kosztuje 40zł + VAT

4. Jeśli klient dostanie wycenę na projekt, druk np. 12.03 a następnie zgłosi się 24.04 to
możliwe, że cena ulegała zmianie z uwagi na rosnące koszty materiałów oraz innych
czynników. Jeśli klient chce mieć pewność, że cena się nie zmieni a będzie chciał realizować
projekt np. za tydzień to warto ustalić to podczas konwersacji.

5. Na zgłoszenie reklamacji jest maksymalnie 7 dni. Należy napisać e‐maila w tej sprawie na
adres kontakt@slideart.pl

6. Nie przyjmujemy zwrotów za projekty graficzne i druk, jeśli klient będzie chciał zrezygnować ‐
jest możliwość wykorzystania projektu lub druku w innej formie i/lub innym terminie.

7. Klient realizacując płatność akceptuje regulamin.

SlideART.pl